Struktura

Seminaria StatSoft Polska

Jak co roku firma StatSoft Polska organizuje seminaria poświęcone analizie danych i prezentuje interesujące przykłady jej zastosowania w różnych dziedzinach. Głównym celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzacja zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz przekazywanie praktycznych wskazówek, w jaki sposób poprawnie i efektywnie wykonywać analizę danych. Te spotkania to także forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji z danej branży.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Sygnały; s. 16
Reklama