Struktura

Wydarzenia

Wspierać najlepszych

Osiągnąć poziom światowy, uprawiając naukę w Polsce, jest trudno, ale jest to możliwe. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i wspiera najzdolniejszych naukowców w realizacji projektów badawczych. W tym roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM i TEAM-TECH finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie swojej działalności będą mogły uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i – po raz pierwszy – firmy czy konsorcja przemysłowo-naukowe.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Sygnały; s. 16
Reklama