. . Shutterstock
Struktura

Kobiety na politechnikach

Udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką wzrasta, ale bardzo powoli

Tak wynika z zaprezentowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) raportu „Kobiety na politechnikach 2021”. W okresie 2015–2020 udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami, zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, zwiększył się zaledwie o jeden punkt procentowy (z 15% do 16%). Z raportu wynika również, że w dziedzinach związanych z nowymi technologiami wśród kadry naukowej znacznie mniej jest kobiet z tytułem profesora.

Świat Nauki 6.2021 (300358) z dnia 01.06.2021; Warto wiedzieć; s. 78
Reklama