materiały prasowe
Struktura

450 mln na badania onkologiczne

Program Wirtualny Instytut Badawczy, którego Podmiotem Zarządzającym jest Łukasiewicz–PORT z Wrocławia, ogłosił pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze z obszaru biotechnologia medyczna – onkologia

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został przygotowany na pod-stawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło kwotę 450 mln zł.

„Wirtualny Instytut Badawczy to pilotażowy program, który udowadnia, że prawdziwie konkurencyjna nauka wychodzi poza budynki, laboratoria i istniejącą infrastrukturę.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Warto wiedzieć; s. 79
Reklama