Dwuwymiarowa mapa powierzchni „jakości dopasowania linii gamma” (powierzchni χ2) w funkcji jej energii przejścia Eγ i czasu życia τ badanego stanu jądrowego. Minimum powierzchni, zaznaczone krzyżykiem, wyznacza najlepsze wartości dopasowania Eγ i τ, a czarna linia obrazuje niepewności (błędy) tych wielkości. W tle grafiki przedstawiono trzy układy detektorów używanych podczas eksperymentu: AGATA, PARIS i VAMOS. Dwuwymiarowa mapa powierzchni „jakości dopasowania linii gamma” (powierzchni χ2) w funkcji jej energii przejścia Eγ i czasu życia τ badanego stanu jądrowego. Minimum powierzchni, zaznaczone krzyżykiem, wyznacza najlepsze wartości dopasowania Eγ i τ, a czarna linia obrazuje niepewności (błędy) tych wielkości. W tle grafiki przedstawiono trzy układy detektorów używanych podczas eksperymentu: AGATA, PARIS i VAMOS. IFJ PAN
Struktura

Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach

Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN wraz ze współpracownikami potwierdzili konieczność uwzględnienia oddziaływania trójnukleonowego w opisie elektromagnetycznych przejść w jądrze atomowym tlenu 20O

Istotnym elementem służącym do weryfikacji współczesnych obliczeń teoretycznych struktury jądrowej było zastosowanie najnowocześniejszych układów detektorów promieniowania gamma oraz nowo opracowanej techniki pomiaru femtosekundowych czasów życia egzotycznych jąder wytwarzanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów.

Jądra atomowe składają się z nukleonów – protonów i neutronów. Protony i neutrony są z kolei układami kwarków i gluonów związanych oddziaływaniami silnymi, czyli jądrowymi.

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Skaner; s. 16
Reklama