Shutterstock
Struktura

Rośliny: jak rosną z ludzkim genem

Gen FTO zlokalizowany jest na 16. chromosomie.BE&W Gen FTO zlokalizowany jest na 16. chromosomie.
Odkryto nowy sposób modyfikacji roślin, który ma pomóc w walce z głodem.

Wskutek głodu rocznie umiera na świecie aż 9 mln ludzi, czyli więcej niż z powodu AIDS, gruźlicy i malarii łącznie. Dlatego prowadzone są badania w celu opracowania wydajniejszych i bardziej odpornych na szkodniki czy suszę odmian roślin uprawnych. Okazuje się, że użyteczne mogą być metody inżynierii genetycznej, dzięki którym powstają tzw. rośliny GMO.

Chińczycy postanowili ostatnio stworzyć rośliny hybrydowe – z ludzkim genem, pozwalającym na syntezę białka FTO. U człowieka białko to jest zaangażowane m.

Wiedza i Życie 10/2021 (1042) z dnia 01.10.2021; Sygnały; s. 5
Reklama