Magnetary są albo odmianą gwiazd neutronowych, albo tylko jednym z etapów w ich rozwoju. Posiadają najsilniejsze pole magnetyczne w kosmosie. Magnetary są albo odmianą gwiazd neutronowych, albo tylko jednym z etapów w ich rozwoju. Posiadają najsilniejsze pole magnetyczne w kosmosie. Shutterstock
Struktura

Gwiazdy neutronowe: co je łączy z ołowiem

Drogi ewolucji gwiazd (­masywnych i mało masywnych).Shutterstock Drogi ewolucji gwiazd (­masywnych i mało masywnych).
Istnieje niezwykła korelacja między jądrem atomu ołowiu a właściwościami odległych i tajemniczych gwiazd neutronowych.

To niezwykłe, jak badania w zaawansowanych laboratoriach ziemskich nad jądrami atomowymi mogą zmienić nasz pogląd na to, czym są najbardziej odległe i tajemnicze twory kosmosu, czyli gwiazdy neutronowe, jedne z najbardziej skupionych grawitacyjnie obiektów, dających się obserwować we wszechświecie. Chodzi tu o eksperymenty dotyczące właściwości jądra atomu trwałego izotopu ołowiu – 208Pb. Nowe odkrycia w tej dziedzinie każą nam zweryfikować pogląd o rozmiarach gwiazd neutronowych.

Wiedza i Życie 10/2021 (1042) z dnia 01.10.2021; Fizyka; s. 36
Reklama