Eksperyment Atlas © CERN
Struktura

Kod cząstek

Matthew von Hippel po uzyskaniu doktoratu został pracownikiem naukowym Niels Bohr Institutet w Kopenhadze. Zagadnieniem obliczania amplitud zajmuje się od chwili, kiedy podczas studiów zjawił się w gabinecie przyszłego opiekuna pracy magisterskiej, szukając tematu na letni projekt badawczy. Jego zainteresowania wykraczają poza wąską specjalizację, czego przykładem jest dyskusja z redaktorem naukowym portalu Ars Technica poświęcona definicji słowa „teoria”. Prowadzi blog https://4gravitons.wordpress.comNick Higgins Matthew von Hippel po uzyskaniu doktoratu został pracownikiem naukowym Niels Bohr Institutet w Kopenhadze. Zagadnieniem obliczania amplitud zajmuje się od chwili, kiedy podczas studiów zjawił się w gabinecie przyszłego opiekuna pracy magisterskiej, szukając tematu na letni projekt badawczy. Jego zainteresowania wykraczają poza wąską specjalizację, czego przykładem jest dyskusja z redaktorem naukowym portalu Ars Technica poświęcona definicji słowa „teoria”. Prowadzi blog https://4gravitons.wordpress.com
Naukowcy tworzą narzędzia matematyczne niezbędne do odkrywania nowych cząstek i zjawisk obserwowanych za pomocą największego akceleratora świata

Wielki zderzacz hadronów (Large Hadron Collider, LHC) to największe urządzenie zbudowane kiedykolwiek przez człowieka. Dzięki współpracy przeszło setki państw może rozpędzać protony tak bardzo, że mkną zaledwie o milionowe części procenta wolniej od światła. Zderzenia protonów o tak wielkiej energii powodują ich rozpad na części składowe (kwarki i spajające je gluony), z których następnie powstają nowe cząstki. W ten sposób w 2012 roku, obserwując zderzenia protonów w LHC, odkryto bozon Higgsa, ostatni brakujący element przewidziany przez Model Standardowy cząstek elementarnych.

Świat Nauki 2.2019 (300330) z dnia 01.02.2019; Matematyka; s. 26
Reklama