Detached Retina Imaging Getty Images
Struktura

Skalarna natura śniegu

Poetycko...

nieuchwytna
jeśli nie rzadka.

zawsze są wektory
i wartości

nawet gdy niezmierzone
to doświadczone

na granicy z ziemią:
utrata równowagi i w jej wyniku – ruch.

akt tworzenia zależny
od wysokości i czasu:

osiem pięter w górze
zawieszone na moment

wartości binarne
– zera i jedynki –

już śnieg
lub jeszcze nieśnieg –

żadnych wektorów momentu
lub spinu

brak szkicu kształtu
lub krystalicznego rygoru

tylko lot
od punktu do punktu

jak wybieranie lilii w stawie
lub gwiazd na zimowym niebie

tam lub nie tam
w jednej chwili

skalarna natura śniegu

Świat Nauki 1.2022 (300365) z dnia 01.01.2022; Metrum; s. 23
Reklama