Wizualizacja funkcji lampek oraz analizowane obiekty (po prawej) ze stanowiska Ćmielów 95 – Mały Gawroniec Wizualizacja funkcji lampek oraz analizowane obiekty (po prawej) ze stanowiska Ćmielów 95 – Mały Gawroniec Rysunek Ola Palasz, fot. M. Przeździecki
Struktura

Fizycy i chemicy pomagają archeologom

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych wespół z archeologiami szukają zasad funkcjonowania paleolitycznych społeczności zbieracko-łowieckich z Wyżyny Sandomierskiej.

Opublikowane w zeszłym roku prace dotyczą stanowiska archeologicznego w Ćmielowie, zabytków kultury materialnej społeczności późnopaleolitycznej, należącej do kręgu kultury magdaleńskiej (od 18 do 11 tys. lat temu). Ślady tej kultury znaleziono w wielu miejscach Europy Zachodniej i Środkowej – najbardziej znanymi i najwspanialszymi jej przejawami są malowidła naskalne, z których najsłynniejsze odkryto w jaskini Lascaux we Francji i hiszpańskiej Altamirze.

Badania fizyko-chemiczne obiektów ze stanowiska w Ćmielowie przeprowadzono w 2020 roku.

Świat Nauki 2.2022 (300366) z dnia 01.02.2022; Warto wiedzieć; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Interdyscyplinarność w działaniu"
Reklama