Shutterstock
Struktura

Puzeland

Pentomino

Pentomino.Marek PenszkoPentomino.

Pentomino jest układanką z dwunastu figur takiej samej wielkości, ale o różnym kształcie – każda składa się z pięciu kwadratów połączonych bokami. Zadanie polega na ułożeniu (oznaczeniu) kompletu pentomina na sąsiednim diagramie, lecz tylko na białych polach.

Figury można obracać, ale nie wolno odwracać ich na drugą stronę, czyli wykluczone są odbicia lustrzane. Ponadto ułożone figury nie mogą się stykać – choćby nawet rogami.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Trening umysłu; s. 79
Reklama