Ilustracja Islenia Milien
Struktura

Myśli i plany to działania, tylko odroczone

Działanie neuronów jest zinternalizowanym procesem prób i błędów, który podświadomie tworzy realne lub fikcyjne możliwości dla podejmowania decyzji o optymalnej strategii, konstruowania nowych wniosków i planowania przyszłych działań bez konieczności ich natychmiastowego testowania w rzeczywistości.

Jako młody wykładowca na seminariach dla studentów medycyny uczyłem neurofizjologii zgodnie z podręcznikiem, tłumacząc z zapałem, jak mózg postrzega świat i kontroluje ciało. Bodźce zmysłowe, na przykład słuchowe i wizualne, przekształcane są w sygnały elektryczne, a następnie przekazywane do odpowiednich części kory czuciowej, gdzie te sygnały wejściowe są przetwarzane i odpowiadają za percepcję. Aby zainicjować ruch, impulsy z kory ruchowej polecają neuronom rdzenia kręgowego, by wywołały skurcz mięśni.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Neuronauka; s. 52
Oryginalny tytuł tekstu: "Budowanie świata od środka"