Struktura

Sztuka z liczb

Manchester Illuminated Universal Turing Machine, # 23 (1998)
Roman Verostko Manchester Illuminated Universal Turing Machine, # 23 (1998) Roman Verostko
Obrazy i rzeźby inspirowane regułami matematycznymi są przejawem piękna tej nauki

Stephen Ornes

Manchester Illuminated Universal Turing Machine, # 23 (1998)

Roman Verostko

Po odbyciu w latach 40. studiów plastycznych Verostko został księdzem, następnie porzucił kapłaństwo, ożenił się, zainteresował komputerami i nauczył programować w języku BASIC. Jest prekursorem sztuki algorytmicznej, która generuje nowe wizje za pomocą programów komputerowych i wykorzystuje algorytmy do kierowania ploterem.

Prezentowane dzieło stworzył w roku 1998 po przeczytaniu o uniwersalnej maszynie Turinga (UTM) w wydanej w 1989 roku książce Rogera Penrose’a The Emperor’s New Mind.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Matematyka; s. 58
Reklama