Krater Meteorytowy, Arizona Krater Meteorytowy, Arizona Getty Images
Struktura

Diament bez tajemnic

Wideo w zakresie rentgenowskim ujawnia szczegóły powstawania rzadkiej odmiany diamentów

Kiedy meteoryt zawierający grafit zderza się z Ziemią, wysoka temperatura oraz ciśnienie towarzyszące zjawisku mogą spowodować przemianę węgla w niezwykle rzadką i twardą odmianę diamentu. Naukowcy już od dawna zastanawiali się, jak proces ten przebiega na poziomie atomowym. Obecnie, dzięki przeprowadzonym symulacjom i śledzeniu ich przebiegu w czasie rzeczywistym, badacze potrafią już odpowiedzieć na niektóre pytania.

Yogendra Gupta, fizyk z Washington State University, i jego współpracownicy wykorzystali unikalną komorę do badania kolizji w Argonne National Laboratory, aby odtworzyć przebieg uderzenia meteorytu.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Skaner; s. 15
Reklama