materiały prasowe
Struktura

Nowe centrum badań na kampusie PWr

22 lutego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego centrum badawczego „GEO-3EM Energia, Ekologia, Edukacja” Politechniki Wrocławskiej

Celem projektu jest utworzenie unikatowego na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących z różnych źródeł. Ma powstać obiekt badawczy o całkowitej powierzchni ponad 4,5 tys. m2. Dodatkowo zakupiona zostanie aparatura naukowo-badawcza przeznaczona dla 12 zlokalizowanych w budynku laboratoriów. Budynek będzie też w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z laboratoriów będą mogli korzystać naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki Wrocławskiej: Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki, Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziału Mechanicznego.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Warto wiedzieć; s. 78
Reklama