1918: Front walki z niedoborami żywności w Wielkiej Brytanii. Traktorzystki orzą ziemię dniem i nocą amerykańskimi ciągnikami. 1918: Front walki z niedoborami żywności w Wielkiej Brytanii. Traktorzystki orzą ziemię dniem i nocą amerykańskimi ciągnikami. Scientific American, T. CXVIII, Nr 15; 13 kwietnia 1918
Struktura

Z archiwum Scientific American

1968 1968
Kwiecień

1968

Pochodzenie kontynentów

„Jeszcze pięć lat temu hipoteza, że kontynenty oddzieliły się od siebie, była traktowana ze sporym sceptycyzmem, zwłaszcza wśród badaczy amerykańskich. Od tego czasu, w konsekwencji szeregu nowych odkryć, została potwierdzona w takim stopniu, że można dzisiaj rzec, iż jej krytycy znaleźli się w odwrocie. Ta powolna akceptacja tego, co w istocie jest bardzo dawną ideą, stanowi doskonały przykład skrupulatnej weryfikacji, jakiej są poddawane teorie naukowe, zwłaszcza w naukach o Ziemi, gdzie mamy często do czynienia z wzajemnie sprzecznymi danymi, a rozstrzygające eksperymenty zazwyczaj nie są możliwe.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama