Ilustracja Thomas Fuchs
Struktura

Mikser z mikrobami

Geologia spotyka się z biologią głęboko pod ziemią

Nasza planeta jest pełna życia nawet półtora kilometra pod powierzchnią. Naukowcy dawno temu doszli do wniosku, że społeczności organizmów zamieszkujących planetarne podziemia, takie jak głębokie warstwy wodonośne czy też gorące baseny geotermalne, niewiele się zmieniły w ciągu milionów lat. Jednak najnowsze badania pokazują, że zmiany ewolucyjne zachodzące w tych populacjach mogą być czasami dość dynamiczne, a skład gatunkowy ekosystemów potrafi zmienić się w ciągu paru dni, zamiast stuleci – sprzyja temu aktywność geologiczna, na przykład nagłe pękanie skał w wyniku ich kurczenia się i rozszerzania.

Świat Nauki 1.2023 (300377) z dnia 01.01.2023; Skaner; s. 16
Reklama