1923, Filmy 3D: „W ostatnim czasie podjęto wiele prób stworzenia stereoskopowych obrazów, które miałyby trzeci wymiar, czyli głębokość. Jeden z ostatnich pomysłów to prosty i lekki przyrząd elektryczny, poprzez który widz patrzy na ekran. W tym urządzeniu wiruje z dużą prędkością cienka, aluminiowa płytka. W efekcie ekran wydaje się znikać, a postacie się do nas zbliżać”. 1923, Filmy 3D: „W ostatnim czasie podjęto wiele prób stworzenia stereoskopowych obrazów, które miałyby trzeci wymiar, czyli głębokość. Jeden z ostatnich pomysłów to prosty i lekki przyrząd elektryczny, poprzez który widz patrzy na ekran. W tym urządzeniu wiruje z dużą prędkością cienka, aluminiowa płytka. W efekcie ekran wydaje się znikać, a postacie się do nas zbliżać”. Scientific American, Tom 128, Nr 1; styczeń 1923
Struktura

Z archiwum Scientific American

1972 1972
Styczeń

1973

Paliwo wodorowe

„Podstawowy dylemat związany ze zjawiskiem opisywanym jako »światowy kryzys energetyczny« jest łatwy do wskazania: ziemskie rezerwy nieodnawialnych surowców paliwowych w końcu się wyczerpią, a środowisko naturalne planety nie może tolerować coraz wyższych dawek ubocznych produktów spalania paliw kopalnych i coraz wyższego poziomu zanieczyszczeń. Paliwa kopalne są wykorzystywane przez główne branże konsumujące duże ilości energii, takie jak transport, ciepłownictwo oraz przemysł ciężki.

Świat Nauki 1.2023 (300377) z dnia 01.01.2023; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama