Pulsar - portal popularnonaukowy Pulsar - portal popularnonaukowy Pixabay
Struktura

Polskie badaczki

Jak wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji, nasz kraj zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby badaczy, a mamy ich ok. 125 tys.

Wśród wszystkich osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową w instytucjach naukowych kobiety stanowią 45%. Największy odsetek pań pracuje w dziedzinie nauk medycznych oraz rolniczych (po 58%). W naukach humanistycznych i społecznych to nieco ponad 50% personelu. Największa dysproporcja między płciami występuje w przypadku nauk teologicznych (9% kobiet) i inżynieryjno-technicznych (28%). Na kolejnych etapach kariery naukowej maleją liczba i udział kobiet wśród pracowników. Najbardziej wyrównane proporcje płci występują wśród osób ze stopniem magistra/magistra inżyniera oraz doktora (odpowiednio 49% i 51% kobiet).

Wiedza i Życie 5/2023 (1061) z dnia 01.05.2023; Sygnały; s. 8