Shutterstock
Struktura

Osobliwy materiał łamie klasyczną zasadę fizyki

Przewodnictwo cieplne nie zawsze wzrasta ze wzrostem ciśnienia? Być może musimy zrewidować modele zachowania się substancji w ekstremalnych warunkach.

Jednym z podstawowych założeń fizyki nauczanej na uniwersytetach jest to, że przewodnictwo cieplne – zdolność danego materiału do przewodzenia ciepła – wzrasta ze wzrostem ciśnienia, ponieważ atomy, które są bardziej ściśnięte, silniej ze sobą oddziałują.

Od ponad 100 lat badania potwierdzały tę regułę. Jednakże ostatnio inżynierowie znaleźli wyjątek – kiedy przyłożyli wysokie ciśnienie do arsenku boru, niedawno odkrytego materiału półprzewodnikowego, jego przewodnictwo cieplne w istocie zmalało.

Świat Nauki 5.2023 (300381) z dnia 01.05.2023; Skaner; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Przewodzenie ciepła pod kontrolą"