Technik instaluje przewody w nowym detektorze sPHENIX w Zderzaczu Relatywistycznych Ciężkich Jonów (Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC) w Brookhaven National Laboratory na Long Island. W cylindrycznym wnętrzu sPHENIX-a będą się zderzać jądra atomowe, tworząc kropelki plazmy, która istniała na początku kosmosu. Technik instaluje przewody w nowym detektorze sPHENIX w Zderzaczu Relatywistycznych Ciężkich Jonów (Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC) w Brookhaven National Laboratory na Long Island. W cylindrycznym wnętrzu sPHENIX-a będą się zderzać jądra atomowe, tworząc kropelki plazmy, która istniała na początku kosmosu. Zdjęcie Christopher Payne
Struktura

Pierwotna zupa

W pierścieniu RHIC o długości 3,8 km cząstki rozpędzają się do prędkości bliskich prędkości światła, po czym zderzają w detektorach, takich jak sPHENIX.Zdjęcie Christopher Payne W pierścieniu RHIC o długości 3,8 km cząstki rozpędzają się do prędkości bliskich prędkości światła, po czym zderzają w detektorach, takich jak sPHENIX.
Nowe eksperymenty mogą dokładniej niż dotychczas odtworzyć stan młodego Wszechświata, kiedy był on zbitką cząstek elementarnych

Wyobraźmy sobie, że mamy mikroskop, który pozwala zobaczyć z bliska pojedynczy atom. Powiedzmy, że jest to najmniejszy rodzaj atomu – wodór. Zwiększając powiększenie, ominiemy pojedynczy elektron krążący na obrzeżach, a znajdziemy jądro – w tym przypadku samotny proton. Na podstawie fizyki ze szkoły średniej można by sądzić, że wewnątrz protonu znajduje się prosta triada trzech podstawowych cząstek zwanych kwarkami: dwa kwarki górne i jeden dolny. Jednak rzeczywistość wewnątrz protonu jest o wiele bardziej złożona, dlatego fizycy wciąż próbują rozgryźć jego wewnętrzną strukturę i dowiedzieć się, jak jego składniki się łączą, aby wytworzyć masę, spin i inne atrybuty.

Świat Nauki 5.2023 (300381) z dnia 01.05.2023; Astrofizyka; s. 36
Reklama