Forum
Struktura

Sinice – pożyteczne i groźne

Czwartorzędowe stromatolity w zachodniej Australii.Shutterstock Czwartorzędowe stromatolity w zachodniej Australii.
Dzięki nim możemy oddychać, gdyż produkują tlen. Niektóre z nich wykorzystujemy w biotechnologii. Inne są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Sinice, znane też jako cyjanobakterie, cyjanofity czy cyjanoprokariota, są organizmami samożywnymi, bo zawierają chlorofil pozwalający im na fotosyntezę. Kiedyś uznawano te jednokomórkowce za rośliny, a obecnie zalicza się je do prokariontów razem z archeonami i innymi eubakteriami (m.in. promieniowcami i protobakteriami). Długość najmniejszych nie przekracza 1 µm (0,001 mm), inne są niewiele większe. Widzimy je więc dopiero wtedy, gdy się namnożą, bo wtedy pojawiają się ich miliardy. Szacuje się, że sinice to najliczniejsze organizmy na Ziemi.

Wiedza i Życie 8/2023 (1064) z dnia 01.08.2023; Biologia; s. 14
Reklama