Ilustracja Izhar Cohen
Struktura

Dajmy szansę wszystkim

Koncentracja mediów na uczelniach z Ligii Bluszczowej odciąga uwagę od znacznie ważniejszego dla USA – i mocno niedofinansowanego – systemu uczelni państwowych

Jedną z najważniejszych historii ze świata akademickiego, jaką żyły media w 2023 roku, było postanowienie Sądu Najwyższego USA zakazujące stosowania kryterium rasowego przy przyjęciu na studia. Decyzja zapadła po rozpatrzeniu dwóch wniosków do sądu, z których jeden dotyczył Harvard University, a drugi University od North California.

Zainteresowanie mediów i komentatorów zogniskowało się na tej pierwszej uczelni. Były prezydent Barack Obama, który jest absolwentem Harvard Law School, bronił polityki swojej dawnej uczelni umożliwiającej czarnym studentom pokazanie, że „my także zasługujemy na krzesło przy tym stole”.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Obserwacje. Mieć oko na naukę; s. 77
Reklama