Technologia

Sprytna sprężynka

Stent wszczepiony do mózgu umożliwia sterowanie egzoszkieletem.

Trwałe uszkodzenia rdzenia kręgowego stanowią poważne wyzwanie medyczne. Zazwyczaj dotknięte takim nieszczęściem osoby mają duże problemy z poruszaniem się. Pomocny bywa egzoszkielet, umożliwiający choremu pionizację oraz ruch. Sterowanie siłownikami takiego urządzenia w wersji najprostszej polega na ich ręcznym uruchamianiu. Kolejne wersje pozwalały na bezpośrednie sterowanie sygnałami pochodzącymi wprost z mózgu. Wymagało to wykonania dość skomplikowanej operacji neurochirurgicznej, w trakcie której w mózgu umieszczano elektrody zbierające impulsy nerwowe i przekazujące je dalej do systemu sterowania egzoszkieletu.

Wiedza i Życie 7/2017 (991) z dnia 01.07.2017; Sygnały; s. 13
Reklama