Katoda (po prawej) wykonana jest z polimeru, w którego strukturze znajdują się pary cząsteczek witaminy B2. Katoda (po prawej) wykonana jest z polimeru, w którego strukturze znajdują się pary cząsteczek witaminy B2. Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz
Technologia

„Zielona” bateria z witaminy

Otrzymano nowy typ ogniwa elektrycznego, w którym funkcję katody pełni witamina B2.

Każdy z nas wykorzystuje w urządzeniach elektrycznych ogniwa zwane popularnie bateriami. Generalnie ich konstrukcja nie zmieniła się od czasów Alessandra Volty – mamy dodatnią katodę, ujemną anodę oraz łączący je elektrolit. Gdy ogniwo podłączymy do odbiornika prądu elektrycznego, uzyskujemy ruch elektronów od anody przez odbiornik do katody. Jednocześnie wewnątrz ogniwa wędrują jony. Jednym z ostatnio rozwijanych typów ogniw są tzw. akumulatory przepływowe, najczęściej wykorzystujące związki wanadu lub kobaltu.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Sygnały; s. 15
Reklama