Technologia

Współczesne metody diagnostyki obrazowej

Sto lat temu jedyną metodą diagnostyki obrazowej stosowaną w medycynie było prześwietlenie ciała pacjenta promieniami rentgenowskimi. Dziś lekarze dysponują znacznie dokładniejszymi technikami, pozwalającymi na precyzyjną lokalizację zmian chorobowych, a co za tym idzie – skuteczniejszą terapię.

Pierwszą techniką zastosowaną do celów diagnostycznych było prześwietlenie promieniami rentgenowskimi, czyli wysokoenergetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym. Powstający na płycie dwuwymiarowy obraz wynika z różnej przenikalności promieni przez tkanki. Niestety, interpretacja takiego rentgenogramu wymaga sporego doświadczenia. Co więcej, w klasycznym RTG daje się wychwycić tylko poważniejsze zmiany, co może opóźnić właściwą terapię.

Tomografia komputerowa (TK, CT)

Teoretyczne podstawy tomografii są niemal tak stare jak klasyczny rentgen, ale dopiero w latach 70.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Technika; s. 26
Reklama