Shutterstock
Technologia

Truskawki: opakowanie z chitozanu

Jak długo zachować świeżość truskawek?

Prof. Monique Lacroix z Institute of Nutrition and Functional Foods (Kanada) przyjrzała się chitozanowi. Ten polisacharyd uzyskuje się z egzoszkieletu mięczaków, takich jak skorupiaki. Jego głównym składnikiem jest chityna, która poddana reakcji z wodorotlenkiem sodu daje właśnie chitozan – substancję nietoksyczną i biodegradowalną. Stosuje się go m.in. w medycynie jako składnik materiałów opatrunkowych. Jest on więc doskonałym środkiem do stworzenia opakowania truskawek. Prof. Lacroix połączyła chitozan z olejkami eterycznymi oraz nanocząstkami srebra, mającymi zapobiegać rozwojowi pleśni i bakterii na owocach.

Wiedza i Życie 8/2021 (1040) z dnia 01.08.2021; Sygnały; s. 5
Reklama