Vanessa Branchi
Technologia

Reakcje napędzane słońcem

Światło widzialne może przyspieszać procesy przemiany dwutlenku węgla w przydatne związki chemiczne

Wytwarzanie wielu związków chemicznych istotnych dla ludzkiego zdrowia i komfortu wymaga korzystania z paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zwiększania ich wydobycia, emisji dwutlenku węgla i zmian klimatu. W nowym podejściu do przemiany odpadowego dwutlenku węgla w potrzebne substancje chemiczne wykorzystuje się światło słoneczne, potencjalnie zmniejszając emisję na dwa sposoby: przez użycie niechcianego gazu jako surowca i światła słonecznego, a nie paliw kopalnych, jako źródła energii potrzebnej do produkcji.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Top 10. Najważniejsze innowacje 2020 roku; s. 28
Reklama