„Optyczne kombinerki” obok mrówki Formica polyctena dla porównania skali (obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z dodanymi kolorami). Szczęki narzędzia (czerwone) zamykają się, absorbując światło przesyłane przez włókna optyczne (jasnoniebieskie) o średnicy 125 µm, porównywalnej do średnicy ludzkiego włosa. „Optyczne kombinerki” obok mrówki Formica polyctena dla porównania skali (obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z dodanymi kolorami). Szczęki narzędzia (czerwone) zamykają się, absorbując światło przesyłane przez włókna optyczne (jasnoniebieskie) o średnicy 125 µm, porównywalnej do średnicy ludzkiego włosa. Wydział Fizyki UW
Technologia

Mikrowarsztat

Najmniejsze mikronarzędzia, wyhodowane na światłowodach średnicy włosa, mogą chwytać przedmioty, wykorzystując jedynie energię świetlną

Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wykorzystali technologię ciekłokrystalicznych elastomerów do zademonstrowania serii mikronarzędzi wytwarzanych na włóknach optycznych. 200-mikrometrowy chwytak jest sterowany zdalnie, bez okablowania elektrycznego lub przewodów pneumatycznych, jedynie zielonym światłem dostarczanym przez światłowody – pochłonięta energia świetlna jest bezpośrednio zamieniana na pracę szczęk chwytaka.

Chwytanie przedmiotów jest podstawową umiejętnością żywych organizmów – od mikroskopijnych wrotków przez niesamowitą zręczność ludzkiej ręki po szczęki drapieżnych wielorybów i miękkie macki olbrzymich kałamarnic.

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Skaner; s. 17
Reklama