Mikrorobot
“A Maze in Plastic Wastes: Autonomous Motile Photocatalytic Microrobots against Microplastics”, Seyyed Mohsen Beladi-Mousavi i in., “ACS Applied Materials & Interfaces”, tom 13, nr 21; 2 czerwca 2021 Mikrorobot “A Maze in Plastic Wastes: Autonomous Motile Photocatalytic Microrobots against Microplastics”, Seyyed Mohsen Beladi-Mousavi i in., “ACS Applied Materials & Interfaces”, tom 13, nr 21; 2 czerwca 2021
Technologia

Mikroboty pomagają w czyszczeniu wód z plastiku

W przyszłości można by udoskonalone mikroboty wpuszczać do morza w celu wyłapywania mikroplastiku, a następnie zbierać je i wykorzystywać ponownie.

Mikrodrobiny plastiku – maleńkie, trudne do degradacji fragmenty tkanin, butelek po wodzie i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych – są obecne w powietrzu, wodzie i glebie na całym świecie. W artykule opublikowanym w czasopiśmie „ACS Applied Materials & Interfaces“ przedstawiono sposób ich degradacji, przynajmniej w wodzie, za pomocą operujących w jeszcze mniejszej skali mikrobotów. Po ich dodaniu do wody wraz z niewielką ilością nadtlenku wodoru, te urządzenia wielkości bakterii przyczepiają się do cząstek mikroplastiku i zaczynają go rozkładać.

Świat Nauki 10.2021 (300362) z dnia 01.10.2021; Skaner; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Maleńcy wodni czyściciele"
Reklama