Ilustracja Thomas Fuchs
Technologia

Banalna bakteria przetwarza promieniotwórcze odpady

Powszechnie występująca w glebie i na powierzchni roślin bakteria wytwarza białko, które pomaga wychwytywać niebezpieczne materiały wytwarzane przez człowieka.

Reakcje rozszczepienia w reaktorach jądrowych prowadzą do powstawania silnie promieniotwórczych, toksycznych odpadów, które przez tysiące lat muszą być przechowywane w głębokich podziemnych składowiskach budowanych dużym nakładem pracy i kosztów. Niedawno w „Journal of the American Chemical Society” opublikowano wyniki badań, których autorzy zaproponowali rozwiązanie części problemów dzięki wykorzystaniu białka wytwarzanego przez występujące powszechnie mikroorganizmy.

Świat Nauki 2.2022 (300366) z dnia 01.02.2022; Skaner; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Recykling odpadów promieniotwórczych"
Reklama