Wokół bieguna południowego Księżyca znajdują się permanentnie zacienione obszary. Wokół bieguna południowego Księżyca znajdują się permanentnie zacienione obszary. NASA/JPL/USGS
Technologia

Fotony z mrocznej strony dają obraz Księżyca

Bogate w lód podbiegunowe obszary trudno sfotografować za pomocą kamer na satelitach. Samouczący się algorytm odfiltruje zakłócenia.

Część obszarów położonych w pobliżu biegunów naszego naturalnego satelity przebywa w wiecznym cieniu, gdyż światło słoneczne nigdy do nich bezpośrednio nie dociera. Z ostatnich badań wynika, że na tych tzw. obszarach permanentnie zacienionych (permanently shadowed regions; PSR) znajdują się znaczne zasoby lodu, dzięki którym będzie można poznać procesy zachodzące we wczesnym Układzie Słonecznym; mogą one również pomóc przyszłym osadnikom wytwarzać m.in. paliwo. Ale rejony te trudno sfotografować za pomocą kamer na satelitach krążących wokół Księżyca i dlatego stanowią wyzwanie dla naukowców.

Świat Nauki 3.2022 (300367) z dnia 01.03.2022; Skaner; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Wydobyć z cienia"
Reklama