Badając skład chemiczny dymu wydobywającego się z kominów, można dowiedzieć się, czym opala się w danym gospodarstwie. Badając skład chemiczny dymu wydobywającego się z kominów, można dowiedzieć się, czym opala się w danym gospodarstwie. EAST NEWS
Technologia

Latające laboratorium

Rozwój dronów idzie w parze z miniaturyzacją systemów pomiarowych. Widoczny na zdjęciu czujnik lotnych związków organicznych (biała kropka) wskazano ołówkiem. Pozostałe elementy układu to detektor temperatury i wilgotności oraz komponenty elektroniczne.materiały prasowe Rozwój dronów idzie w parze z miniaturyzacją systemów pomiarowych. Widoczny na zdjęciu czujnik lotnych związków organicznych (biała kropka) wskazano ołówkiem. Pozostałe elementy układu to detektor temperatury i wilgotności oraz komponenty elektroniczne.
Uzbrojone w odpowiednią aparaturę drony stoją na straży czystego powietrza.

Chociaż za początek problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza uznaje się okres rewolucji przemysłowej, to badania próbek lodowców wykazały, że człowiek wpływał na skład atmosfery już 2,5 tys. lat temu. Działo się to oczywiście na dużo mniejszą skalę niż obecnie. Dziś niemal każda nasza aktywność oznacza emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Oczywiście za złą jakością powietrza stoją transport i przemysł, ale – jak się okazuje – w przypadku naszego kraju nie są one głównymi winowajcami. To ogrzewanie domów i mieszkań stanowi podstawowe źródło lotnych substancji. Za taki stan rzeczy odpowiada m.in. rodzaj paliwa wykorzystywany do ogrzewania indywidualnego. W Polsce spalamy przede wszystkim węgiel, czego skutkiem jest emisja m.in. dwutlenku węgla, czyli ważnego gazu cieplarnianego, oraz pyłu zawierającego w składzie praktycznie całą tablicę Mendelejewa.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Technologie; s. 54
Reklama