Kanarki towarzyszyły górnikom do roku 1986. Później ich rolę przejęły detektory gazowe. Kanarki towarzyszyły górnikom do roku 1986. Później ich rolę przejęły detektory gazowe. Getty Images
Technologia

Żywe papierki wskaźnikowe

Euglena gracilis. Zdjęcie pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Kolory nadane sztucznie. Zielony – chloroplasty, fioletowy – mitochondria, granatowy – aparat Golgiego.Indigo Euglena gracilis. Zdjęcie pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Kolory nadane sztucznie. Zielony – chloroplasty, fioletowy – mitochondria, granatowy – aparat Golgiego.
Naukowcy biorą pod lupę mieszkańców naturalnych ekosystemów, aby wnioskować o stanie środowiska.

Rok 1896. Kopalnia węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii. Grupa górników zjeżdża kilkaset metrów pod ziemię, by rozpocząć kolejny dzień ciężkiej pracy. W dłoniach oprócz niezbędnych narzędzi robotnicy trzymają… klatki z kanarkami. Zadaniem ptaków nie jest jednak umilanie czasu mężczyznom pięknym śpiewem, ale ostrzeganie ich przed niebezpieczeństwami. Ze względu na wysokie tempo oddychania i szybki metabolizm kanarki są bardzo wrażliwe na działanie toksycznych gazów, takich jak tlenek węgla i metan, które uwalniają się z pokładów węgla w czasie prac górniczych. Szybciej niż ludzie zaczynają odczuwać skutki pojawienia się ich w środowisku, dając robotnikom niezbędny czas na opuszczenie kopalni, zanim będzie za późno na ratunek.

Kanarki towarzyszyły górnikom do 1986 r. Dziś zastępują je różnego rodzaju detektory gazowe.

Wiedza i Życie 12/2022 (1056) z dnia 01.12.2022; Inżynieria środowiska; s. 62
Reklama