Struktura stykających się nanowysp dwukrzemku europu (żółty) na podłożu z krzemu (czarny). Warstwa brązowa to powierzchnia nanowyspy, niebieska – interfejs z podłożem, a zielona obejmuje styk między nanowyspami. Dodatkowe drgania zaobserwowano w obrębie atomów przedstawionych w kolorze zielonym. Struktura stykających się nanowysp dwukrzemku europu (żółty) na podłożu z krzemu (czarny). Warstwa brązowa to powierzchnia nanowyspy, niebieska – interfejs z podłożem, a zielona obejmuje styk między nanowyspami. Dodatkowe drgania zaobserwowano w obrębie atomów przedstawionych w kolorze zielonym. IFJ PAN
Technologia

Nanoinżynieria fononowa

Nowo odkryte drgania nanowysp efektywniej rozproszą ciepło Nowo odkryte drgania nanowysp efektywniej rozproszą ciepło

Dwukrzemek europu już od pewnego czasu przyciąga uwagę naukowców. Uznawany za obiecujący dla elektroniki i spintroniki, materiał ten został ostatnio poddany przez zespół fizyków z Polski, Niemiec i Francji kompleksowym badaniom wibracji jego sieci krystalicznych. Wyniki przyniosły niespodziankę: osadzone na podłożu z krzemu, niektóre struktury dwukrzemku europu okazują się drgać w sposób wyraźnie poszerzający możliwości projektowania nanomateriałów.

Drgania atomów w sieciach krystalicznych materiałów nie są chaotyczne, lecz mniej lub bardziej uporządkowane.

Świat Nauki 5.2017 (300309) z dnia 01.05.2017; Skaner; s. 14
Reklama