Zwyczajna śmierć

Zwyczajna śmierć

Książka Johna Kelly’ego „Dżuma. Czarna śmierć” to pieczołowicie udokumentowana relacja z wydarzeń sprzed 700 lat, niezwykle szczegółowy i plastyczny obraz tragedii, jaką ściągnęła na ówczesną Europę (także na tereny Rzeczpospolitej) bakteria Yersinia pestis. Autorowi udaje się z jednej strony oddać skalę epidemii i pokazać, jak głębokie piętno odciskała ona na ówczesnych społeczeństwach, państwach i ich gospodarkach. Z drugiej – to skupiona na człowieku, niemal intymna opowieść o strachu, cierpieniu i śmierci, która w końcu staje się tak powszechna, że aż zwyczajna, codzienna.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Książki. Recenzje; s. 79
Reklama