Shutterstock
Zdrowie

Czy medycyna alternatywna pomaga na raka?

Ostatnio przeanalizowano informacje zgromadzone w US National Cancer Database. Znaleziono tam dokumentację 281 osób z nowotworem piersi, prostaty, płuc lub jelita grubego, które wybrały medycynę alternatywną zamiast konwencjonalnego leczenia (chemioterapii, radioterapii i leczenia operacyjnego). Ich losy porównano z losami 560 osób, które poddały się tradycyjnemu leczeniu. Oczywiście pogrupowano chorych pod kątem np. wieku czy rodzaju choroby. Okazało się, że ogólnie w pierwszej grupie prawdopodobieństwo śmierci w ciągu 5 lat od postawienia diagnozy było dwukrotnie większe niż w drugiej grupie.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Obalamy mity medyczne; s. 2
Reklama