Zdrowie

Promieniowanie w samolocie

Na trasach przelotu samolotów formują się miejsca z silniejszym promieniowaniem.

Od dawna wiadomo, że podczas lotu samolotem jesteśmy bombardowani radiacją, której źródłem są promieniowanie kosmiczne oraz wiatr słoneczny, czyli strumień cząstek nieustannie emitowanych przez Słońce. Dawka dodatkowego promieniowania, przyjmowanego przez nasz organizm podczas lotu międzykontynentalnego, jest mniej więcej równoważna jednemu klasycznemu prześwietleniu klatki piersiowej. Ostatnio pod auspicjami NASA przeprowadzono szereg badań w ramach programu Automated Radiation Measurements for Aerospace Safety (ARMAS), które ujawniły dość niepokojące fakty.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Sygnały; s. 12
Reklama