Wiedza i Życie
Zdrowie

Błędne testy PSA

Antygen PSA (Prostate Specific Antygen) jest produkowany przez komórki nabłonkowe kanalików stercza. Jego poziom rośnie we krwi w przypadku nowotworu gruczołu krokowego. Nie zawsze jednak zwiększone stężenie PSA wskazuje na chorobę – stwierdza się je również u mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego lub w razie jego zapalenia. Podobnie ludzie z niskim poziomem PSA nie muszą być zdrowi – u części chorych na ten nowotwór stężenie PSA we krwi nie jest podwyższone.

Zazwyczaj poziom antygenu rośnie u chorego, gdyż komórki prostaty namnażają się i po prostu jest ich więcej – właśnie tak jest w gruczolaku (łagodnym przeroście prostaty) i w chorobie nowotworowej.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Obalamy mity medyczne; s. 2
Reklama