Ilustracja Fatinha Ramos
Zdrowie

Choroby umysłowe a demencja

Dlaczego zaburzenia psychiczne zwiększają ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych?

Wiek to najważniejszy niezależny czynnik ryzyka demencji. Po 65 roku życia prawdopodobieństwo rozwoju demencji podwaja się co pięć lat. Przyczynia się do niego podatność genetyczna, a także tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, choroby układu sercowo-naczyniowego, izolacja społeczna oraz pogorszenie słuchu i wzroku. Z demencją wiązano również pewne zaburzenia psychiczne, w szczególności depresję i schizofrenię. Jednak ponieważ depresja może sama stanowić oznakę pogorszenia funkcji poznawczych, związek przyczynowo-skutkowy był dość mętny.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Zdrowie; s. 22
Reklama