Ilustracja Celia Krampien
Zdrowie

Bum i po słuchu

Nowe odkrycia i nowa nadzieja dla osób tracących słuch na skutek hałasu

Najczęstszy uraz, jakiego doznają amerykańscy żołnierze, jest cichy i niewidoczny. I nie mam na myśli zespołu stresu pourazowego. Utrata słuchu i szumy uszne zajmują pierwsze miejsce na liście związanych ze służbą problemów, występujących u weteranów. To niedoceniana konsekwencja przedłużającej się ekspozycji na hałaśliwe otoczenie, na przykład, na pokładzie lotniskowca, albo – coraz częściej – na wybuchy bomb. Zgodnie z analizą z 2017 roku dotyczyło to co piątego weterana z Iraku i Afganistanu.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Zdrowie; s. 15
Reklama