Shutterstock
Zdrowie

Co słychać?

Fale dźwiękowe.Shutterstock Fale dźwiękowe.
Przez całe życie jesteśmy zanurzeni w dźwiękach. Nauczyliśmy się doskonale je wykorzystywać w bezpośredniej komunikacji, większość z nas bardzo lubi też słuchać muzyki. Niestety, z wiekiem nasz słuch się pogarsza, a czasem zupełnie go tracimy. Ale i na to są sposoby.

Jednym ze zmysłów, które pozwalają nam na percepcję sygnałów z otoczenia, jest słuch. Ewolucja wyposażyła nas w dość złożony narząd, pozwalający na odbieranie fal dźwiękowych. Nie jesteśmy w świecie zwierząt jakimś szczególnym wyjątkiem. Zarówno kręgowce, jak i bezkręgowce słyszą. Ba, wiele zwierząt ma zdecydowanie lepszy słuch niż człowiek. My odbieramy fale dźwiękowe o zakresie od ok. 16 do 20 tys. herców (Hz), a np. u psów górna granica wynosi aż 30 tys. Hz. Dzięki temu możemy wydawać psom komendy dźwiękowe za pomocą gwizdków ultradźwiękowych, niesłyszalnych dla człowieka.

Wiedza i Życie 2/2023 (1058) z dnia 01.02.2023; Medycyna; s. 36
Reklama