Sam Falconer
Zdrowie

Gotowość na pandemie

Więcej na temat przygotowania na przyszłe pandemie nature.com/collections/pandemic-preparedness-outlookqr-online.pl / materiały prasowe Więcej na temat przygotowania na przyszłe pandemie nature.com/collections/pandemic-preparedness-outlook
Choroby zakaźne – globalne zagrożenie. Wprowadzenie do Raportu "Gotowość na pandemie".

Pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, a już jej koszt jest olbrzymi. Choroba może odpowiadać za około 17 mln zgonów, a straty, jakie światowa gospodarka może ponieść do 2024 roku, szacuje się na 12,5 bln dolarów. Dla każdego z nas te kilka ubiegłych lat było bardzo dziwnym doświadczeniem, i mało kto życzyłby sobie powtórki. Jeśli świat ma uniknąć w przyszłości podobnego lub jeszcze gorszego scenariusza, wszystkie kraje muszą się lepiej przygotować na wypadek kolejnej pandemii.

Reakcja na wirusa SARS-CoV-2 jest daleka od ideału.

Świat Nauki 2.2023 (300378) z dnia 01.02.2023; Raport. Gotowość na pandemie; s. 42
Reklama