Populacje bakterii zasiedlające różne rejony męskiej cewki moczowej. Populacje bakterii zasiedlające różne rejony męskiej cewki moczowej. Stephen Jordan
Zdrowie

Nietypowy transfer

Jak zmienia się mikroflora cewki moczowej u mężczyzn.

Masa bakterii zamieszkujących ludzkie ciało szacowana jest na 2 kg. I choć do tej pory najlepiej przebadano mikrobiom jelitowy, drobnoustroje w zmiennej ilości i składzie występują w wielu częściach organizmu. Naukowcy postanowili bliżej przyjrzeć się tym zamieszkującym cewkę moczową zdrowych mężczyzn. Zabezpieczony materiał biologiczny poddano sekwencjonowaniu DNA, aby określić gatunki bakterii wchodzące w jego skład.

Uzyskane dane pozwoliły podzielić mikroorganizmy na dwie grupy: natywne dla cewki moczowej i pochodzące z obcego źródła.

Wiedza i Życie 5/2023 (1061) z dnia 01.05.2023; Sygnały; s. 8