Ilustracja Ada Buchholc
Zdrowie

Nie tylko wygląd, ważny jest też głos

Terapie mowy mogą zapobiegać samobójstwom

Dzwonienie do działu obsługi klienta to sytuacja, którą wszyscy znamy i której się obawiamy. Przedzieramy się przez labirynt zautomatyzowanych poleceń głosowych, mając nadzieję, że w końcu odezwie się żywa osoba. Dla niektórych usłyszenie prawdziwego człowieka to moment ulgi – lecz nie dla wszystkich.

W ciągu kilku sekund pracownik serwisu klienta na podstawie cech czyjegoś głosu – na przykład wysokości tonu – decyduje, czy zwracać się do rozmówcy per „pan”, czy per „pani”.

Świat Nauki 9.2023 (300385) z dnia 01.09.2023; Zdrowie. Redakcja Daisy Yuhas; s. 18
Reklama