ESA
Kosmos

Tajemnice czarnych dziur

Wiemy coraz więcej o kosmicznych strugach materii.

Z czarnych dziur nie ucieknie nic. Ale, paradoksalnie, to z ich otoczenia wydostaje się ogromna ilość wypełniającego wszechświat promieniowania. Pochodzi ona z dysku powstałego z opadającej na dziurę materii. Większość z niej traci swą energię, hamując w dysku, by w końcu wpaść pod horyzont zdarzeń. Jednak z okolic biegunowych dysku wydostają się często niezwykle wysokoenergetyczne, poruszające się z prędkością bliską prędkości światła strugi materii. Jakie mechanizmy umożliwiają ich powstanie?

Wiedza i Życie 12/2017 (996) z dnia 01.12.2017; Sygnały; s. 17