Środowisko

Najstarszy ślad życia?

Znaleziono chemiczne dowody działalności organizmów żywych sprzed ponad 3,95 mld lat.

Pochodzą one z kanadyjskiej Arktyki, a dokładniej z północnej części półwyspu Labrador, gdzie znajdują się wychodnie bardzo starych skał o długości ok. 400 km i szerokości 50 km, zwane blokiem skalnym Saglek (od znajdującej się tu zatoki, która wrzyna się na głębokość 60 km w olbrzymi półwysep). W latach 2011–2013 tę odludną okolicę penetrowali dwaj geolodzy japońscy: Tsuyoshi Komiya i Yuji Sano z Uniwersytetu Tokijskiego, zbierając próbki skał metamorficznych zwanych gnejsami. Pod koniec września br.

Wiedza i Życie 11/2017 (995) z dnia 01.11.2017; Sygnały; s. 12