Sułtan to miał klawe życie…

Sułtan to miał klawe życie…

Przez ponad 600 lat swojego istnienia Imperium Osmańskie było jednym z największych i najpotężniejszych państw na świecie. Przerażało ogromem i liczebnością wojsk, ale też fascynowało bogactwem, kulturą i tajemniczością. O jego władcach i ich dworze krążyły legendy, a zainteresowanie to nie minęło do dziś, o czym świadczy popularność seriali opowiadających o losach sułtanek Hürrem i Kösem. Naprzeciw temu zainteresowaniu wychodzi publikacja Johna Freely’ego, amerykańskiego autora popularnych przewodników i książek historycznych.

Wiedza i Życie 11/2017 (995) z dnia 01.11.2017; Książki. Recenzje; s. 74