Australia. Australia. Shutterstock
Człowiek

Szybcy Aborygeni

Ludzie przybyli do Australii prawie o 20 tys. lat wcześniej, niż sądzono.

Ziemia Arnhema to półwysep na północy Australii sąsiadujący z tropikalnymi morzami Timor i Arafura. Blisko stąd do równika oraz do wysp Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie tu w skalnej niszy, zwanej Madjedbebe, dokonano sensacyjnego odkrycia.

Madjedbebe znajduje się na terenach zamieszkanych przez rdzenną ludność i nazywanych przez nią krajem Mirarr. W ich skład wchodzi słynny Park Narodowy Kakadu ze wspaniałą fauną i florą, a także z prastarymi rysunkami naskalnymi. Aborygeni zezwolili naukowcom, aby ci dwukrotnie – w 2012 i 2015 r.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Sygnały; s. 14