Wynalazcy do kwadratu

Wynalazcy do kwadratu

W książce prezentującej sylwetki 25 Polaków innowatorów na skalę światową wynalazcy przeważają nad odkrywcami. Tych ostatnich jest tylko sześcioro: oprócz Skłodowskiej-Curie i Kopernika pozostali zasłużyli się w medycynie: Kazimierz Funk odkrył witaminy, Ludwik Hirszfeld – grupy krwi, Rudolf Weigl – szczepionkę na tyfus, a Edmund Biernacki – metodę identyfikacji stanów zapalnych organizmu (OB – odczyn Biernackiego).

Wynalazcom cywilizacja zawdzięcza wykrywacz min, platformę wiertniczą, kamizelkę kuloodporną, walkie-talkie, wycieraczki samochodowe, ręczną kamerę filmową, peryskop czołgowy, spawanie elektryczne, laminarny profil skrzydła samolotowego, rozkładaną drabinę strażacką, pływający dok czy pojazd księżycowy.

Wiedza i Życie 9/2017 (993) z dnia 01.09.2017; Książki. Recenzje; s. 75